Kallikantzaros

Reading Time: 5 minutes The kallikantzaros (Greek: καλλικάντζαρος, pl. καλλικάντζαροι kallikantzaroi; Bulgarian: караконджул; Serbian: караконџула / karakondžula) is a malevolent goblin in Southeastern European and Anatolian folklore. Stories about the kallikantzaros or its equivalents can be found in Greece,…

Read More Kallikantzaros